Maaltafels oefenen

Tafelgetallen oefenen:

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00202/toepassing_rekenweb.html


Oefeningen per tafel:

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00018/toepassing_rekenweb.html   (uitkomst zelf invullen)

http://www.tafelstrainen.nl/index.php?input_loginnaam=anoniem&input_wachtwoord=anoniem (uitkomst zelf invullen)

http://tafeltjesleren.nl    (uitkomst zelf invullen)

http://www.multiplication.com/games/play/car-wash   (meerkeuze) 
let op : het getal van de tafel die je kiest, staat vooraan in de oefening

http://www.multiplication.com/games/play/math-models-multiplication   (meerkeuze) 
let op : het getal van de tafel die je kiest, staat vooraan in de oefening  -  VOORAL  EEN  OEFENING  VOOR  DE  MEISJES

http://www.vectorkids.com/vkinvaders.htm 


Oefeningen, per tafel en op tijd:

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/mathsmulti.html   


Oefeningen (kan met meerdere tafels):

http://www.multiplication.com/games/play/cone-crazy   
let op : het getal van de tafel die je kiest, staat vooraan in de oefening


Oefeningen op tijd (kan met meerdere tafels):

http://tafels-oefenen.nl   (meerkeuze)


Als alle tafels gekend zijn:

http://kids.ambrasoft.nl/kids/index.php?p=game&game_id=6 lees zeker eerst de uitleg

 © ICT-coördinator 2014